Ugovorna ordinacija ugovorna ordinacija

Protetika

1. Fiksna protetika

  • Metal keramička krunica
  • Zirkon keramička krunica
  • Press keramika
  • Inlay/Onlay
  • Mostovi
  • Cad-Cam 

2. Mobilna protetika

  • Djelomične i potpune akrilatne proteze 
  • Metalne lijevane proteze
  • Kombinirani radovi sa suvremenim zglobnim vezama
  • Proteze s teleskop vezama (teleskopske proteze)