Ugovorna ordinacija ugovorna ordinacija

O nama

Dr Hrvoje Dujmović

Dr Hrvoje Dujmović rođen u Zagrebu 1964. Nakon srednje zubotehničke škole diplomirao na Stomatološkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1991. od kada djeluje u svojoj privatnoj praksi i kontinuirano usavršava svoje znanje educirajući se na raznim stručnim tečajevima u zemlji i inozemstvu.

Njegovo područje rada uz polivalentnu stomatologiju je protetika i implantologija.


Dajana Dujmović, dipl. oec

Dajana Dujmović, dipl. oec rođena u Zagrebu gdje 1991. godine završava Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Nakon višegodišnjeg radnog iskustva u stranoj kompaniji, pridružuje se suprugu u timu ordinacije dentalne medicine. Obavlja sve administrativne poslove te kontaktira s pacijentima.


Dr Ivana Luzar Bukovčan

Dr Ivana Luzar Bukovčan rođena je u Zagrebu 1973. godine gdje je završila srednju školu za zdravstvene tehičare.

Zvanje doktor dentalne medicine stječe 2001. godine na Stomatološkom fakultetu u Zagrebu. Od tada radi u nekoliko privatnih ordinacija dentalne medicine.

2015. godine postaje dio tima ordinacije dr Dujmović.

Članica je Hrvatske komore dentalne medicine. Redovito se usavšava na raznim stručnim kongresima i tečajevima, s naglaskom na endodonciju i restaurativnu stomatologiju.


Vesna Marija Mamić

Vesna Marija Mamić, dentalna asistentica, rođena u Bjelovaru gdje je 1986. godine završila srednju zubotehničku školu.

Pripravnički staž odradila je u domu zdravlja u Splitu gdje je u Dental centru Marušić završila školu za dentalnu asistenticu.

Timu ordinacije dr Dujmović pridružila se 2016. Redovito pohađa seminare i kongrese na kojima obnavlja i stječe nova znanja.